چهارشنبه 7 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 26, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :96 بار
  تعداد کل بازدیدها : 638822 بار
   
شماره مجله : 35
سال : 1392
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی آلرژی به مایت و سوسک در بیماران مبتلا به آلرژی تنفسی در شهر اهواز
نویسندگان فارسی عبدالحسین شکورنیا; محمدعلی عصاره¬زادگان; علیرضا مظفری; قدرت الله شاکری¬نژاد; اکرم امینی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: مایت¬های گرد و غبار منازل و سوسک ها از مهمترین آلرژن های خانگی می باشند که در بروز آسم و رینیت آلرژیک نقش دارند. در این مطالعه شیوع آلرژی تنفسی نسبت به مایتهای گرد و غبار خانگی و سوسک در شهر اهواز به روش آزمون پوستی پریک مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش¬ها: در این مطالعه 407 بیمار مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک از نظر آلرژی به مایت و سوسک بررسی شدند. همه بیماران مورد آزمون پوستی با آلرژن های مخلوط گرد و غبار خانگی، دو گونه مایت درماتوفاگویید پتریسینوس و فارینا و همچنین مخلوط سوسک ها قرار گرفتند. اطلاعات با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و t مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته¬ها: از تعداد 407 بیمار212 نفر(52%) مرد و 195 نفر(48%) زن با محدوده سنی 4 تا 70 سال بودند. آزمون پوستی برای مخلوط گرد و غبار خانگی در 95 نفر(3/23 درصد)، برای درماتوفاگویید پتریسینوس در 129 نفر(7/31 درصد)، برای درماتوفاگویید فارینا در 145 نفر(6/35 درصد) و برای مخلوط سوسک ها در 134 نفر(9/32 درصد) مثبت بود. سطح IgE تام سرم در بیش از نیمی از بیماران افزایش داشت. نتیجه¬گیری: آلرژی به مایت و سوسک در اهواز نسبتا شایع بوده و آمار آن مشابه مناطق گرم و مرطوب می باشد.
کلید واژه¬ها: آلرژی، مایت، سوسک، اهواز
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها