سه شنبه 30 آبان 1396
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   نوامبر 21, 2017
   
   
     
  تعداد اعضاء : 2866 نفر
  بازدیدهای امروز :67 بار
  تعداد کل بازدیدها : 966940 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی اثر پیشگیرانه و کمک درمانی تمرینات استقامتی بر سطوح اینترلوکین-6 بافتی و حجم تومور موش های مبتلا به سرطان پستان
نویسندگان فارسی حميد آقاعلي نژاد; فاطمه شکرالهی; حسن متین همایی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: ورزش اثر پیشگیری بر سرطان پستان (رایج ترین سرطان در میان زنان) دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات پیشگیرانه و کمک درمانی یک دوره تمرین استقامتی بر سطوح IL-6 بافتی و حجم تومور موش های ماده مبتلا به سرطان پستان می باشد. مواد و روش ها: چهل موش بالب سی ماده در چهار گروه ورزش-تومور-ورزش (ETE)، ورزش-تومور-استراحت (ETR)، استراحت-تومور-ورزش (RTE) و استراحت-تومور-استراحت (RTR) قرار گرفتند. پس از آشناسازی با محیط، دو گروه از موش ها به مدت 8 هفته با شدت 55-85 درصد VO2maxو به مدت 25-35 دقیقه به تمرین استقامتی تداومی پرداختند. سپس سلول های سرطانی به موش¬های 4 گروه تزریق شد. پس از سرطانی شدن، یک گروه از موش¬های تمرین کرده و یک گروه از موش های تمرین نکرده به مدت 6 هفته با شدت 55-70 درصد VO2max تمرین استقامتی را ادامه دادند. حجم تومور به صورت هفتگی با کولیس دیجیتال اندازه¬گیری شد. در پایان، موش ها قربانی شدند و بافت برداشته شد و پس از هموژن کردن بافت، سطوح IL-6 با روش الایزا اندازه¬گیری شد. یافته ها: سطوح IL-6 بافتی در دو گروهي که پس از سرطانی شدن تمرین استقامتی انجام دادند (ETE و RTE)، به طور معناداري پايين-تر(0001/0=P) از دو گروهي بود كه تمرين را ادامه ندادند (RTR و ETR). این نتایج با میزان رشد تومور هم¬خوانی داشت (0001/0=P). نتیجه گیری: التهاب زمینه رشد و متاستاز سلول های سرطانی را فراهم می آورد و کاهش حجم تومور در گروه های تمرین به افت عوامل التهابی IL-6 قابل استناد می باشد. در مجموع تمرین استقامتی به عنوان روش غیر دارویی موثر می تواند نقش پیشگیرانه و کمک درمانی در مورد سرطان پستان داشته باشد.
کليد واژه ها: سرطان پستان، تمرین استقامتی، IL-6، حجم تومور
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها