يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :172 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119474 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : فروردین و اردیبهشت

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی وضعیت ویتامین D غذایی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز: مطالعه مورد- شاهدی
نویسندگان فارسی سید حمزه عباس زاده; مهرانگیز ابراهیمی ممقانی; مهدی فرهودی; محمد اصغری جعفرآبادی; لیدا لطفی; ماریا یزدانی; سید رفیع عارف حسینی;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: گرچه اتیولوژی بیماری مالتیپل اسکلروز (Multiple sclerosis, MS)- بیماری خود ایمن مزمن دستگاه عصبی مرکزی - به خوبی شناسایی نشده است اما نقش عوامل محیطی به خصوص کمبود ویتامین D به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه الگوی دریافت مواد غذایی حاوی ویتامین D در بیماران MS و افراد به ظاهر سالم صورت گرفت. مواد و روش ها: مطالعه مورد- شاهدی حاضر روی 168 بیمار مبتلا به MS از انجمن MS شهرستان تبریز و 168 فرد به ظاهر سالم از بستگان درجه یک بیماران یا افراد عادی، همسان سازی شده از نظر سن و جنس در استان آذربایجان شرقی در زمستان 1391 انجام شد. اطلاعات مربوط به مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین D از طریق تکمیل چهره به چهره پرسشنامه بسامد غذایی نیمه کمی و نیز یادآمد سه روزه غذایی توسط فرد آموزش دیده به دست آمد. یافته ها: گرچه بسامد هفتگی مصرف گروه چربی در دو گروه تفاوتی را نشان نداد ولی گروه گوشت و لبنیات و مواد غذایی متفرقه شامل همبرگر، کالباس، سوسیس و قارچ تازه در افراد سالم به طور معنی داری بیش از بیماران بود (05/0P<). در بیماران MS میزان کمبود شدید مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین D حدودا بیش از سه برابر افراد سالم بود (041/0P=). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده عدم کفایت جدی دریافت منابع غذایی غنی از ویتامین D در افراد بیمار است که احتمالا میتواند مطرح کننده نقش آموزش و نیز مصرف مکمل یاری با ویتامین D در این بیماران باشد.
کلید واژه ها: مالتیپل اسکلروز، الگوی مصرف، ویتامین D دریافتی
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها