يکشنبه 3 تير 1397
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   ژوئن 24, 2018
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3027 نفر
  بازدیدهای امروز :193 بار
  تعداد کل بازدیدها : 119495 بار
   
شماره مجله : 38
سال : 1395
زمان : خرداد و تیر

نوع مقاله سایر
موضوع مطالعه Others
عنوان فارسی ميزان تطابق یافته¬های ام آر آي، سي تي و اسکن تمام بدن استخوان در ضایعات استخوانی سیستم اسکلتال در بیماران با سرطان شناخته شده متاستاتيك
نویسندگان فارسی اسماعيل قره پاپاق; سيدجمال الدين حسيني; حميده حسين پور فيضي; دانيال فدايي فولادي;
چکیده فارسی زمینه و اهداف: پيچيدگي بررسي وجود و نحوه توزيع متاستازهاي استخواني بدليل تنوع شكلي، زماني و مكاني است. موداليته¬هاي تصويربرداري مختلفي در اين زمينه بكار گرفته شده¬اند كه هر يك مزايا و معايبي دارند. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان مطابقت يافته¬هاي اسكن راديوايزوتوپ، تصويربرداري به كمك تشديد مغناطيسي (ام آر آي) و سي تي در بررسي متاستازهاي استخواني است. مواد و روش¬ها: از مجموع 152 بيمار با تشخيص سرطان، 46 بيمار با تشخيص متاستاز استخواني طي مدت 10 ماه در مركز آموزشي-درماني امام رضا(ع) تبريز در يك مطالعه مقطعي بررسي شدند. مطابقت و عدم مطابقت يافته¬هاي اسكن راديوايزوتوپ، ام آر آي و سي تي در وجود يا عدم وجود متاستازهاي استخواني در اين بيماران تعيين گرديد. یافته¬ها: بيماران مطالعه شده شامل 20 مرد و 26 زن با سن متوسط 63/12±02/61 (دامنه 35 تا 84) سال بودند. اسكن راديوايزوتوپ در 42 مورد از 46 بيمار (3/91%)، ام آر آي در 34 مورد از 42 بيمار (81%)، و سي تي در 29 مورد از 44 بيمار (9/65%) متاستاز استخواني را نشان داد. مطابقت معني¬دار آماري بين اسكن استخوان و ام آر آي (35/0=كاپا، 003/0=p، ميزان مطابقت 7/85%)، بين اسكن استخوان و سي تي (20/0=كاپا، 05/0=p، ميزان مطابقت 5/70%)، و بين ام آر آي و سي تي (44/0=كاپا، 004/0=p، ميزان مطابقت 80%) در زمينه تاييد يا رد متاستازهاي استخواني مشاهده گرديد. نتیجه¬گیری: مطابقت قابل ملاحظه¬اي بين يافته¬هاي اسكن راديوايزوتوپ، ام آر آي و سي تي در زمينه تشخيص متاستازهاي استخواني ملاحظه گرديد.
کلید واژه¬ها: استخوان، متاستاز، تصویربرداری راديوايزوتوپ، تصويربرداري تشديد مغناطيسي، توموگرافي كامپيوتري اشعه ايكس
دانلود مقاله دانلود مقاله
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها