يکشنبه 10 فروردين 1399
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 29, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3812 نفر
  بازدیدهای امروز :451 بار
  تعداد کل بازدیدها : 659732 بار
   
شماره مجله : 40
سال : 1397
دو ماهنامه : مهر و آبان


.:: لیست مقالات ::.
تاثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی IL1β، TNF-α و حجم مغز زنان 50-65 ساله‌ی مبتلا به سندرم متابولیکچکیده فارسیAbstract PDF 22857.xml
بررسی مقاومت به وانكومايسين در انتروكو‌ك‌هاي جدا شده از مركز آموزشي و درماني كودكان تبريز و فراوانی ژن vanA در ايزوله هاي آزمايشيچکیده فارسیAbstract PDF 22858.xml
تعيين طيف مقاومت آنتی بیوتیکی در باكتريهاي انتروباكترياسه و استافيلوكوك ایزوله شده از فاضلاب خروجي بیمارستان های شهر تبریز در سال 1394چکیده فارسیAbstract PDF 22859.xml
جهش های ژنتیکی بیماری سیستیک فیبروزیس در شمال غرب ایران بر اساس واحد ثبت بیماری سیستیک فیبروزیسچکیده فارسیAbstract PDF 22860.xml
عوامل موثر بر خودکارآمدي مقابله اي سالمندان ساکن در سراي سالمنديچکیده فارسیAbstract PDF 22861.xml
فعاليت الکترومايوگرافي بخش هاي مختلف عضله دلتوئيد و فوق خاري هنگام آبداکشن پویای اندام فوقاني در سرعت و بارهاي متفاوت در افراد جوان سالمچکیده فارسیAbstract PDF 22862.xml
اثر یک دوره تمرین هوازی بر سیستم آپلينرژيك بافت قلب موش های صحرایی مسنچکیده فارسیAbstract PDF 22863.xml
تعیین فراوانی انگلهاي روده اي در پرسنل شاغل در رستوران های دانشگاه های شهر تبريز با روش های انگل-شناسی در سال 1395چکیده فارسیAbstract PDF 22864.xml
اثر اپی گالوکاتچین گالات بر میزان بیان ژن HER2 در رده سلولهای آدنوکارسینومای پستان انسان (SK-BR-3) چکیده فارسیAbstract PDF 22866.xml
مطالعه همراهی پلی‌مورفیسم‌های rs12255372 و rs290487 از ژن TCF7L2 با بیماری دیابت نوع 2 در قوم عرب استان خوزستانچکیده فارسیAbstract PDF 22867.xml
تاثیر تمرینات مقاومتی ویژه عضلات سرینی بر کینتیک و درد بیماران دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی چکیده فارسیAbstract PDF 22868.xml
مقایسه ویژگیهای اکوستیکی سازه های واکه ای در فرد مبتلا به دیزارتری اسپاستیک با فرد سالم: گزارش موردی چکیده فارسیAbstract PDF 22869.xml
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها