يکشنبه 10 فروردين 1399
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   مارس 29, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3812 نفر
  بازدیدهای امروز :500 بار
  تعداد کل بازدیدها : 659781 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
دو ماهنامه : خرداد و تیر


.:: لیست مقالات ::.
نقش سيستم دوپامينیرژیک D2 هسته آكومبنس و سيستم گلوتاماترژیک ناحيه پري ليمبيك بر رفتارهای شبه اضطرابی در موش‌های صحرایی نرچکیده فارسیAbstract PDF 27106.xml
بررسی اثر ترکیب فعالی از خانواده ی پیرازینوئیک اسیدها بر سمیت و مرگ سلولی در رده ی سلولی لوسمی میلوئید مزمن K562چکیده فارسیAbstract PDF 27107.xml
تغییرات بیان ژن Mcl-1 متعاقب کلستاز و تیمار با نورواید در استریاتوم رت های نرچکیده فارسیAbstract PDF 27108.xml
شیوع تظاهرات گوش، حلق و بینی در کودکان مبتلا به سندرم داونچکیده فارسیAbstract PDF 27109.xml
تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر سطوح آیریزین پلاسما و شاخص های آنتروپومتریک در زنان دارای اضافه وزنچکیده فارسیAbstract PDF 27110.xml
تأثیر 12 هفته تمرین هوازی و ترکیبی بر هدایت عصبی مردان دیابتی نوع دو مبتلا به نوروپاتی محیطیچکیده فارسیAbstract PDF 27111.xml
اثر عصاره سیانوباکتری Oscillatoria روی رده سلولی سرطان پستان و مطالعه آپوپتوز، نکروز و بیان ژن Noxaچکیده فارسیAbstract PDF 27112.xml
مقایسه دو سیستم امتیازبندی SOFAو SAPS III در پیش‌بینی مورتالیتی بیماران غیر ترومایی بستری در بخش مراقبت‌های ویژهچکیده فارسیAbstract PDF 27113.xml
مقایسه اثرنانوذرات و میکروذرات کیتوزان بر آلودگی تجربی به کریپتوسپوریدیوم پارووم در موش‌سوریچکیده فارسیAbstract PDF 27114.xml
ارزش تشخیصی آنزیم آدنوزین دآمنیاز مایع مغزی نخاعی در مننژیت سلیچکیده فارسیAbstract PDF 27115.xml
تغییرات مقادیر سرمی اینترلوکین‌ 8 در عفونتهای دستگاه ادراری فوقانی و تحتانی کودکان 3 ماه تا 12 ساله در سال 1393 و 1394 در سمنانچکیده فارسیAbstract PDF 27116.xml
مقایسة بیان ژن‌های مختص بافت غضروفی توسط کندروسیت‌های تیمار شده با سوپرناتانت سلول‌های بنیادی مشتق شده از بافت چربی و کندروسیت‌های هم‌کشتی شده با سلول‌های بنیادیچکیده فارسیAbstract PDF 27117.xml
مقایسه نمای لارنگوسکوپی و شرایط لوله گذاری با مانور BURP و Modified BURPچکیده فارسیAbstract PDF 27118.xml
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها