يکشنبه 4 اسفند 1398
به سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز خوش آمدید
   فيفرييه 23, 2020
   
   
     
  تعداد اعضاء : 3802 نفر
  بازدیدهای امروز :296 بار
  تعداد کل بازدیدها : 637291 بار
   
شماره مجله : 41
سال : 1398
دو ماهنامه : بهمن و اسفند


.:: لیست مقالات ::.
مقایسه‌ی کوتاه مدت درمان جراحی با استفاده از ابزار پیچ و جراحی با استفاده از ابزار پین در بیماران با دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولارچکیده فارسیAbstract PDF 27320.xml
مطالعه میزان بیانNF-KB و MAPK در کشت همجوار باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس با سلول‌های سرطانی کولون HT29چکیده فارسیAbstract PDF 27321.xml
پاسخ آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین به شش هفته تمرین مقاومتی با ارائه‌های گوناگون در زنان دارای اضافه وزنچکیده فارسیAbstract PDF 27322.xml
تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی با شدت متوسط (MI) بر سطوح سرمی لپتین، لاکتات خون، نیم‌رخ لیپیدی و عملکرد ریوی در مردان چاق غیرفعالچکیده فارسیAbstract PDF 27323.xml
تاثیر پر کردن کاف لوله تراشه به‌وسیله لیدوکائین با دو غلظت 2% و 4% بر فراوانی سرفه و شدت گلودرد بعد از جراحی و مقایسه با گروه شاهدچکیده فارسیAbstract PDF 27324.xml
تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر آیریزین، برخی شاخص‌های گلایسمیک و نسبت توده احشایی به عضلات بدن زنان چاق غیرفعالچکیده فارسیAbstract PDF 27325.xml
بررسی همراهی پلی‌مورفیسم‌های rs46522 در ژن UBE2Z و rs7903146 در ژن TCF7L2 با دیابت نوع دو در جمعیت عرب استان خوزستان: مطالعه‌ی مورد-شاهدیچکیده فارسیAbstract PDF 27326.xml
تاثیر 8 هفته تمرین هوازی توام با ارتفاع متناوب شبیه‌سازی شده بر مارکر آسیب لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام در موش‌های صحراییچکیده فارسیAbstract PDF 27327.xml
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن NRF-1,2 و Tfam عضله کند انقباض رت‌های مبتلا به انفارکتوس میوکاردچکیده فارسیAbstract PDF 27328.xml
مطالعه ارتباط الگوی زایمان بر زردی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان‌های الزهرا و کودکان تبریز در 6 ماهه اول سال 1395: توصیفی-مقطعیچکیده فارسیAbstract PDF 27329.xml
مقایسه تاثیر دهانشویه کلرهگزیدین با دهانشویه گیاهی سینامول در پیشگیری از پنومونی مرتبط با ونتیلاتورچکیده فارسیAbstract PDF 27330.xml
فراوانی ویروس هرپس انسانی نوع 8 در بیماران پمفیگوس ولگاریس در بیمارستان سینای تبریز در سال 1395 و 1396چکیده فارسیAbstract PDF 27331.xml
ارزیابی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از عفونت‌های ادراری زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه در سال 1395چکیده فارسیAbstract PDF 27332.xml
 
     
     
 
ISSN 1608-5671 (Print)  

ISSN 2008-160X (Online)  
 
     
     
 

ضريب تأثير (IF) مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در  پايگاه  استنادي علوم جهان اسلام (ISC)  

هیأت اجرایی

بانک ها و نمایه نامه ها